Syekh Ahmad Tijani RA Dikunjungi 60 Sulthonul Auliyaillah Dan 300 Raja-Raja Jin Islam.

Dikisahkan sebuah peristiwa ketika Syaikh Ahmad Tijani dikunjungi oleh 300 raja-raja Jin Islam dan 60 raja-raja waliyullah. Dari 300 raja-raja jin tersebut mengutarakan keinginan mereka untuk diangkat menjadi murid dari Sayyidi Syaikh. Tetapi Sayyidi Syaikh menjawab bahwa beliau ditugaskan hanya untuk kalangan bangsa manusia.

Maka semua raja jin tersebut memohon agar diizinkan mengkhodam/menghamba kepada beliau. Dan beliaupun mengizinkan dengan syarat bahwa para raja jin tsb juga harus mengkhidmat/mengkhodam kepada syaikh/guru yang ditunjuk oleh beliau ra beserta para murid-muridnya.

Demikian pula dengan 60 Sulthonul Auliyaillah, yang dipimpin oleh Sesepuh Wali Quthub: Syekh Abu Hasan Syadzili, Syekh Ibnu Arabi dan Syaikh Abdul Qodir Al-Jilani, memohon kepada Sayyidi Syaikh Ahmad Tijani agar diizinkan untuk berguru (alias diangkat sebagai murid) kepada beliau Syaikh Ahmad Tijani RA.

Dan Sayyidi Syaikh pun berkata bahwa bagaimana sekalian berguru kepadaku sementara derajat kalian adalah raja wali Allah (shulthonul Aulia)?. Mereka menjawab bahwa kami hanya mengayomi dan mendidik orang-orang yang masih hidup.

Sidi Syekh berkata: kalian aku angkat sebagai murid dengan syarat kalian mengkhidmat/ mengkhodam kepada syaikh/guru (yang ditunjuk oleh beliau RA) berserta para murid-murid tijani. 

Sumber Rujukan : Kitab Jawahir Ma’ani wa Buluguil Amani

Kitab Faidur Robbani

Author: machrus7

Leave a Reply