TANGISAN HAMBA ALLAH

Seorang yang Arif senantiasa menangis, ketika kaum yang alpa sedang tertawa, mereka sedang susah ketika kaum yang terpedaya dunia sedang gembira. Allah Swt, berfirman: “Wajah-wajah mereka hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya terus memandang.” “Wajah-wajah mereka berseri, riang penuh gembira.” Macam-macam Tangisan Selengkapnya …